EVN България монтира защитни изолации за птици на 20 стълба в района на Атанасовското езеро до Бургас

EVN България монтира защитни изолации за птици на 20 стълба в района на Атанасовското езеро до Бургас

Общо 20 стълба от електроразпределителната мрежа на EVN България в района на Атанасовското езеро до гр. Бургас бяха обезопасени от дружеството с цел предпазване на кацащи върху тях птици. 60-те изолации и 120 удължители са осигурени от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Живот за Бургаските езера” към програма LIFE+ на Европейския съюз. Сътрудниците на EVN България извършиха монтажа на изолациите на 22 и 23 август. Монтирането на изолациите се извърши в разгара на есенната миграция на птиците, като седем от стълбовете се намират близо до село Рудник, а други 13 югозападно от Атанасовско езеро. Изолациите и техните удължители представляват специални предпазни покрития, които се монтират върху изолаторите и проводниците на стълбовете. В случаите, когато липсват, при кацането на птица върху стълба често се получава волтова дъга. Освен опасна за птиците тази дъга може да причини и прекъсване на електрозахранването. В този смисъл сътрудничеството между EVN България и БДЗП е от полза за всички, тъй като монтирането на изолациите гарантира безпроблемно кацане на птици върху стълбовете без да има последствия за нормално функциониране на електроразпределителната мрежа и снабдяването на клиентите. Проектът „Живот за Бургаските езера” има за фокус намаляване на директното унищожаване на защитени видове в района на Бургаските влажни зони (Атанасовско езеро, Бургаско езеро и комплекс Мандра-Пода). Проектът стартира в края на 2010 г., като в момента е на етап реализиране на мерки за обезопасяване на електроразпределителната мрежа в района. Освен изолиране на полюсите на електрически стълбове мерките предвиждат и маркиране на част от електроразпределителна мрежа с дивертори (светлоотразители). EVN България работи активно с БДЗП и по проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”. През 2011 г. двете организации подписаха Меморандум за сътрудничество и разбирателство.

   

0 коментарa

Виж още