EVN България провежда своята кампания “EVN при Вас“, чиято цел е…

EVN България провежда своята кампания “EVN при Вас“, чиято цел е…

EVN България проведе на 20 септември тази година срещи със свои клиенти по кампанията „EVN при Вас“.  Кампанията е предназначена да информира клиенти по максимален брой населени места от страната. На 20 септември се проведоха срещи в Белозем, Пловдивско и село Богомилово, Старозагорско. На информационните срещи имаше редица теми за дискусия и обсъждане като определени въпроси от потребители, поддържането на самата мрежа, предстоящо присъединяване, срокове за заплащане, безвъзмездни услуги като SMS/email съобщения и други. Със своята кампания EVN се опитва да осъществи пряка връзка със свои клиенти и да създаде дискусия с тях по значими и важни за потребители проблеми и въпроси. До сега са направени много подобни срещи в около 50 по-малки градове и села във всички области, където EVN извършва своята дейност – Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас. Кампанията “EVN при Вас“ се осъществява от представители на компанията, които посещават населени места, в това число и много села. Визитите на представителите на компанията целят да създадат дискусия с потребителите в определеното населено място, които да са от полза на хората. Понякога срещите се саморганизират от EVN, но друг път представителите на дружеството биват канени от кметове и други организации от населеното място. На дискусионните срещи с информационна цел се събират членове на пенсионерски клубове, социални организации, местна администрация, обикновени потребители и др. Кампанията “EVN при Вас“ е възможност за потребителите да се допитат пряко до представители на EVN във връзка с неясни въпроси и казуси, които ги тревожат или искат информация директно от източника. Понякога казусите са по-сложни и на тях бива даван отговор след време. Срещите, които провежда компанията като част от своята информационна кампания в населени места се описват и съхраняват. Чрез срещите клиентите и дружеството осъществяват пряк контакт, който осигурява бърза връзка за разрешаване на проблеми, които в противен случай вероятно биха отнели повече време. Именно това е причината EVN да създаде кампанията “EVN при Вас“ – колкото по-пряка е връзката между представители на дружеството и техните потребители, толкова по-решими са въпросите и проблемите на хората в посетените от компанията населени места.

 

 

 

 

 

   

0 коментарa

Виж още