EVN България продължава процеса по модернизация на отчитане на електроенергията

EVN България продължава процеса по модернизация на отчитане на електроенергията

EVN България продължава процеса по модернизация на отчитането на електроенергията за битови и малки стопански клиенти. Той стартира още през 2008 г. с цел повишаване на ефективността и подобряване на качеството на услугата. В тази връзка за някои клиенти през септември 2012 г. ще настъпи еднократна промяна в графика за отчитане на консумираната електроенергия. С оглед на това е възможно само за септември 2012 г. отчетният период за някои от клиентите да обхваща по-кратък или по-дълъг период от време от предвиденото в Общите условия на дружеството (около 30 дни). По-късите или по-дълги периоди на отчитане ще бъдат само за периода от 1-ви септември до 30-ти септември 2012 г. При последващите месечни отчитания отчетният период ще продължи да бъде около 30 дни (както е предвидено в Общите условия). Еднократната промяна ще обхване общо 9601 клиенти от следните населени места: * гр. Пловдив - 218 клиенти, * гр. Първомай - 3 320 клиенти, * гр. Чепеларе - 423 клиенти, * гр. Момчилград- 695 клиенти, * гр. Казанлък - 335 клиенти, * гр. Бургас - 4 610 клиенти. Заплащането на консумираната през септември 2012 г. електроенергия ще се извършва през октомври 2012 г. Установените от дружеството срокове за заплащане остават непроменени: * I група - от 1-во до 15-то число на месеца * II група - от 11-то до 25-то число на месеца. Всеки един клиент може да види конкретния срок, за който е отчетена неговата консумация на електроенергия в издадената от дружеството фактура. С цел максимално доброто информиране на клиентите, EVN България ще уведоми писмено всеки един клиент за промяната. Допълнително всеки клиент може да се информира и на денонощен телефон 0700 1 7777, както и на място в обслужващия EVN Офис.

   

0 коментарa

Виж още