EVN Bulgaria променя еднократно графика за отчитане на тока за декември

EVN Bulgaria променя еднократно графика за отчитане на тока за декември

Във връзка с предстоящите почивни дни около Коледните и Новогодишните празници, ЕВН България Електроснабдяване АД уведомява своите клиенти, че предстои еднократна промяна в графика на отчитане на консумираната електроенергия за битови клиенти през декември. Тази промяна се изразява в това, че поради настъпващите почивни дни консумираната електроенергия за декември ще се отчита най-късно до 23.12.2008 г. Потребеното количество електроенергия след тази дата спада към фактурата за следващия месец до датата на отчитането през януари, която всеки клиент може да види във фактурата си. По този начин голяма част от клиентите ще имат: по кратък период на отчитане от 30 дни за декември и по-дълъг период на отчитане от 30 дни за януари. Важно е да се уточни, че сборът от дните на двете отчитания е 60 дни, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Тази еднократна промяна се прилага само за настоящия месец и няма да се отрази по-нататък на регулярното месечно отчитане, въведено като практика – т.нар. ролиращо отчитане или отчитане по време на целия месец. Всеки клиент може да види датата на отчитане в своята фактура за консумирана електроенергия. Различните по дължина периоди на отчитане за декември и януари при някои клиенти могат да са причина за по-големи разлики между стойностите на фактурите за потребена електроенергия за тези два месеца. От друга страна в по-дългия отчетен период за януари спада и периодът след 23 декември – период, който по принцип се характеризира с по-голямата консумация на електроенергия от домакинствата, което е типично за празничните дни. Сроковете на плащане си остават утвърдените до сега – от 15 до 25 число на месеца. Те фигурират във всяка издавана от ЕВН България Електроснабдяване АД фактура. Фактурата за консумирана електроенергия за м.декември 2008 ще се плаща в периода 15 – 25 януари 2009 г., а фактурата с потребеното електричество за януари ще се заплаща в периода 15 – 25 февруари 2009 г.

   

0 коментарa

Виж още