Oбластният управител на Русе - Венцислав Калчев проведе работна среща с администрацията на община Ценово

Oбластният управител на Русе - Венцислав Калчев проведе работна среща с администрацията на община Ценово

Областният управител на Русе Венцислав Калчев и заместник областните управители г-жа Милена Хинкова и г-жа Айлян Карамехмедова вчера бяха на работно посещение в Общинска администрация Ценово. Там те се срещнаха с кмета на общината Петър Петров, кметовете и кметските наместници на населените места и председателя на Общинския съвет. Областният управител представи екипа си и основните приоритети в работата на ръководството на Областна администрация, в т. ч. и вече проведените работни срещи с изнесените регионални структури на министерства и ведомства. Г-н Калчев постави акцент върху идеята за проектиране и изграждане на 4-лентов път Русе - В. Търново и свързването му с магистрала „Хемус” при с. Крушето като разясни, че екипът му ще работи за това проекта да бъде включен за финансиране в следващия програмен период и добави, че паралелно трябва да се търси възможност и за разширение на съществуващия път Русе - В.Търново. Кметовете запознаха ръководството на Областна администрация с най-належащите проблеми в община Ценово в т.ч. с нуждата от подобряване на пътната инфраструктура в населените места, високите нива на безработица, липсата на транспортни връзки до областния град за някои от селата, необходимостта от подпомагане развитието на спорта и др. Като основен инфраструктурен проблем бе посочено влошеното състояния на два моста на територията на община Ценово – въженият мост над р. Янтра при с. Беляново, който е най-големият въжен мост над река в северна България, и мостът при село Кривина, изграден на второкласен път. По-късно областният управител и заместник областните управители проведоха открита приемна за жителите на община Ценово, по време на която изслушаха и консултираха граждани по проблеми от различно естество.

   

0 коментарa

Виж още