"Автобусни превози" - неизрядни по договора за приватизация

"Автобусни превози" - неизрядни по договора за приватизация

Приключи назначеният от Общинската агенция по приватизация - Стара Загора, следприватизационен контрол на продаденото на 13 април 2007 г. общинско дружество "Автобусни превози" ЕООД. След проверка на документите и посещение на място комисията под ръководството на общинския съветник Тенко Руканов е установила, че не са изпълнени основни задължения, залегнали в договора за приватизация. Новите собственици са сложили подписа си под документ, който ги задължава до края на 2007 г. да инвестират в нови автобуси 2 496 000 лева, както и платформи за трудно подвижни хора в размер на 60 000. Освен това е трябвало да бъдат доставени и монтирани 17 газови устройства за автобуси. Проверката показва, че са закупени 35 моторни превозни средства, за които са похарчени 860 000 лева. И за непросветения е ясно, че не става въпрос нито за нови автобуси, нито пък за инвестициите, които отговарят на изискванията в договора. И тук се натъкваме на поредното волно или неволно недоглеждане, заложено още при продажбата на дружеството. В чл.9, ал.1 на приватизационния договор е записано, че автобусите трябва да са нови, но не е конкретизирано дали трябва да са с нулев километраж, т.е. неизползвани, или да са нови, но само по отношение на новия си собственик. Като капак на това в т.2 на същия чл.9 е записано, че за реално извършена инвестиция ще се счита всеки възмездно придобит и притежаван от дружеството материален актив по т.1, който увеличава имуществото му. Терминът "нови" автобуси е изпуснат и в меморандума, който е неразделна част от приватизационния договор. Или с други думи казано, още при продажбата на "Автобусни превози" е заложен вариантът старозагорци да се обслужват от рециклирани, а не от чисто нови рейсове. Като оставим настрана терминологията обаче, се сблъскваме с размера на инвестициите. Вместо предвидените за 2007 г. общо 2 641 000 лева (за автобуси, платформи и за газови уредби), новите собственици са вложили едва 860 000. В чл.19 на приватизационния договор е записано, че купувачът дължи неустойка в размер на 50% от стойността на договорените и неизпълнени инвестиции за съответния период. Сметките показват, че по този член "Автобусни превози" трябва да заплатят на Община Стара Загора неустойка в размер на 890 500 лева. Въпросът е ще бъдат ли платени те? Независимо че договорът за приватизация не е обвързан по никакъв начин с провеждането на конкурса за превозвачи по общинската, областната и републиканските пътни схеми, на 28 декември 2007 г. (три дни преди Нова година) "Автобусни превози" ООД е поискало отлагане на неизпълнената част от инвестициите с една година, тъй като не е проведен търг за разпределение на автобусните линии. Ще ни се да оставим това писмо без коментар, но ще отбележим, че то е недвусмислено доказателство, че бившето общинско ръководство е поело и не е изпълнило сериозни ангажименти към купувача. Всъщност то беше на път да ги изпълни, но властта се смени и част от клаузите в конкурса бяха атакувани и в съда, и в Комисията за защита на конкуренцията. Сега мъглата около конкурса, който трябваше да се проведе още в началото на 2006 г., продължава да се сгъстява. Част от юристите твърдят, че той не може да се проведе по старите правила, други защитават обратната теза, независимо че практиката (проведеният и отложен конкурс през пролетта на 2008 г.) показа, че 25 линии остават без превозвачи. Просто никой не иска да се състезава за губещия пакет линии. Без съмнение въпросът ще породи доста нови спорове в Общинския съвет. Преди това обаче докладът от следприватизационния контрол ще трябва да се приеме от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация. Независимо че в Закона за приватизация е записано, че анексите към договорите са недопустими, то писмото на "Автобусни превози" от края на 2007 г. на практика променя съдържанието на определени точки. Така е по силата на здравата логика, но не и според практиката на Върховния касационен съд. Според добре запознати с материята адвокати, Общината няма да получи неустойки, тъй като договорът е за петгодишни инвестиции и забавянето им за определен период не означавало неизпълнение. Така тълкували закона висшите магистрати. А докато юридическата еквилибристика продължава, то старозагорци ще се надяват по улиците на града да се появят нови европейски автобуси. Всъщност последната дума има Общинският съвет.

   

0 коментарa

Виж още