"Галерия" - необичайни завои под нечие командване

"Галерия" - необичайни завои под нечие командване

В официално съобщение на ДАНС се казва, че ръководството й се присъединява към изводите на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, че воденото ИД "Галерия" се отклонява от първоначално поставените цели. "Събирана е информация за лица, фирми и медии, която трудно би могла да се съотнесе към предмета на делото. Проверявана е фирмената регистрация на журналисти и издатели, искани са (повечето случаи немотивирано) разпечатки на телефонните им номера, както и разпечатки на телефонните номера на депутати", се пише още там. От ръководството са установили още нарушения, сред които - не са проверявани служители на ДАНС, (с едно единствено изключение), които по закон единствено носят отговорност за защита на класифицирана информация; не е правен и не е докладван анализ на прилаганите СРС на всеки 15 дни. Наред с това ИД "Галерия" не е била водена съгласно вътрешно-нормативните актове на председателя за оперативния отчет, а целите, които са поставени, не са били постигнати. "По ИД "Галерия" са приложени законно СРС спрямо 1 журналист", се казва в съобщението на ДАНС. След като се запознава с цялото събрано до момента дело, председателят на ДАНС разпорежда "незабавна проверка за основанията и какви действия са предприети от Д"СДАНС", както и комплексна проверка на Д"СДАНС" за периода от 01.06.2008 г. Във връзка с комплексната проверка са ограничени правомощията на г-н Владимир Писанчев, директор на Дирекция "Сигурност на ДАНС". В съобщението се казва още: Ръководството на ДАНС е убедено, че в работата на агенцията трябва да се налагат всички европейски добри практики на работа. То ясно съзнава колко тежки са последиците за доброто име на агенцията, което тя тепърва налага с работата на всички свои служители. ДАНС предостави цялото дело на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред като уважение към Народното събрание и като потвърждение на нашата убеденост, че разузнавателните служби трябва да подлежат на парламентарен контрол. Ръководството на ДАНС има разбиране и е готово да декласифицира ИД "Галерия" и да предостави пълен или частичен достъп до него по Закона за достъп до обществената информация. В същото време ДАНС няма да спре да изпълнява своите законови задължения, по действия на лица, без оглед на професия, които заплашват националната сигурност и държавността в страната, уверяват от ДАНС. -------------------- Информационно дело "Галерия", в което се предполага, че са разработвани водещи журналисти, жълти издания и др., е започнато на 12 август 2008 година.

   

0 коментарa

Виж още