"Дни на екологията" преобръщат Бургас за седмица

"Дни на екологията" преобръщат Бургас за седмица

За пореден път Община Бургас организира „Дни на екологията", посветени на екологичното образование и информираност на населението, насърчаващи гражданите към отговорно отношение към околната среда. В периода 24-30 септември жителите и гостите на Бургас могат да видят и участват в поредица прояви на "зелена" тематика. Акцент на „Дните" е планираното за 26 септември в Културен център „Морско казино" Еко изложение „Зелени решения". Тогава ще бъде представен пилотният за Община Бургас проект: „Домашно компостиране на биоразградими отпадъци - Българово", чиято цел е въвеждане на фамилното компостиране като метод за намаляване количеството на биоразградимия отпадък. Ще бъде представен новият екологичен начин за придвижване в централната зона на града - екоинспекторите на Община Бургас се качват на електро скутери. Включена е презентация на различни екологични проекти, както и представяне резултатите от дейността на Мобилната станция за контрол качеството на въздуха. В рамките на изложението ще бъде представен новият Закон за управление на отпадъците, а организациите по оползотворяване на отпадъци „ЕКОПАК България" АД, „Екобатери" АД, „Елтехресурс" АД, с които Община Бургас има сключени договори за съвместна дейност, ще запознаят бургазлии с резултатите от своята дейност на територията на общината. „София Франс Ауто-България" ще даде официален старт на кампанията: „Peugeot" търси най-икономичните шофьори на Бургас". Предвидени са състезания между собственици на автомобили Peugeot в Бургас и региона, с цел постигане на най-нисък разход на гориво. Няма да бъде забравена дейността на „Мобилните екипи" за приемане на стари електро уреди от домовете на гражданите - на 25 септември всички, които предварително са подали своята заявка, ще бъдат посетени и освободени от старите и непотребни електрически уреди в дома. На 27 септември Българско движение „Син флаг" - „Екоучилища" стартира кампания "Да намалим отпадъците", с подкрепата на Фондацията за екологично образование - Програма „Екоучилища" и компанията Wrigley. Тя се осъществява в 15 страни, включително България. От Бургас са включени НБУ "Михаил Лъкатник", ОУ "Антон Страшимиров", ОУ "Св. Климент Охридски", ОУ "Васил Априлов", ОУ "Найден Геров", ОУ "Братя Миладинови". Целта на кампанията е да ангажира и образова децата и младите хора относно въпросите за отпадъците. Сред мероприятията за 27 септември, от 11 часа в гр. Българово е предвиден реалният старт на проекта „Домашно компостиране на биоразградими отпадъци - Българово", като за целта на 60 домакинства от града ще бъдат предоставени безвъзмездно компостери за домашно оползотворяване на биоразградими отпадъци. На 29 септември от 11.00 часа в Морската градина до Пантеона за втори път ще се проведе Кампания с цел намиране на стопани за животните от Приюта за безстопанствени кучета към Община Бургас. В резултат от проведената преди няколко месеца първа осиновителна кампания, дом намериха 6 кучета. В рамките на Дните на екологията училищата и детските градини в Община Бургас са инициирали провеждане на различни акции и мероприятия, свързани с опазването на околната среда. От 24-28 септември, по предварителен график "ЕКОПАК България", със съдействието на Община Бургас, ще представи в детските градини проекта „Зеленият 3D автобус", част от усилията на компанията да насърчи отговорното отношение към околната среда и конкретно разделното събиране на отпадъци от опаковки сред децата. Събитията в Дните на екологията са насочени към повишаване на общественото съзнание за опазване на околната среда. Стремежът е жителите на Бургас да се замислят и променят всекидневните си навици, като възможност да подобрим средата, в която живеем.

   

0 коментарa

Виж още