"ЕВН България" глобени със 150 000 лева заради непредприемане на действия

"ЕВН България" глобени със 150 000 лева заради непредприемане на действия

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция в размер на 150 000 лв. на "ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив, за извършено нарушение - трайно непредприемане на действия по възстановяване на прекъснато електрозахранване в период от 1 час след задействане на вътрешната защита на електромер. Комисията постанови прекратяване на нарушението, съобщиха от КЗК. Производството установи, че монтиран електромер на гражданин е с механизъм за автоматична защита, изразяваща се в прекъсване на електрозахранването за 1 час винаги, когато уредът регистрира натоварване над допустимия праг. Дружеството не пожелало да коригира продължителността на прекъсването с аргумента, че това намалява живота на електромерите. Според КЗК по този начин ЕВН Електроразпределение реализира икономии за сметка на качеството на предоставяната услуга и не отчита интересите на потребителите. Наред с това Комисията установи, че съществува възможност за дистанционно възстановяване на електроподаването, което също не се предприема от дружеството. КЗК счита, че липсата на електрозахранване в рамките на 1 час без законоустановена причина е неизпълнение на чл. 69 от Закона за енергетиката, съгласно който енергийните предприятия са длъжни да работят в интерес на обществото и потребителите. Повод за производството е подаден сигнал от жители на квартал "Кенана", гр. Хасково, за редица неправомерни действия от страна на ЕВН и неговите дъщерни дружества. След като проучи подробно всяко едно оплакване, Комисията установи, че не са извършени други нарушения от страна на ЕВН България. При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание икономическото състояние на дружеството, тежестта и краткия срок на извършване на нарушението.

   

0 коментарa

Виж още