"Зеленият телефон" заработи

"Зеленият телефон" заработи

Осем наказателни постановления на стойност 59 150 лева са издали експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора, през октомври т.г. за нарушение на екологичното законодателство. Те са извършили 120 проверки на над 100 обекта и дейности. Три от тях са по постъпили от граждани сигнали на т.нар. "зелен телефон". След извършените незабавни проверки по тях и установени нарушения в инспектираните обекти са съставени 2 административно-наказателни процедури и издадени 2 предписания. Единият сигнал касае обгазяване с неприятно миришещи вещества от дейността на фабриката за трикотажни платове и облекла "Наталия". "Старозагорски новини" припомня, че този екологичен проблем в кв. "Чадър могила" бе поставен от ВМРО - Стара Загора. Сигналите дошли от живеещи в района граждани, които се оплакали, че обгазяването е предизвикало респираторни проблеми. За първи път старозагорци алармирали за въпросния проблем - неприятен мирис на въздуха, още през юли т.г., съобщи директорът на РИОСВ - Стара Загора, Пенка Начева. "След извършената от нас проверка дадохме предписание, което изиска от фабриката да обхване емисиите от интензивно миришещите вещества и да ги пречисти. В указания срок - до края на октомври, фирмата монтира съоръжение за обезмирисяване на газовете, формирани от производствената дейност..." Вторият получен сигнал също е за замърсяване на въздуха - от дейността на дървообработваща фирма, а на нейния управител са издадени 2 предписания, изпълнението на които ще ограничи праховите емисии от площадката на дружеството. Третoто обаждане на "зелен телефон" касае изгаряне на отпадъци на територията на стопанския двор в с. Еленино. Проверката е установила, че служители на две фирми, стопанисващи два различни участъка на стопанския двор, нерегламентирано изгарят отпадъци от хартия, пластмаса, дърво, кабели и гумени уплътнения. След констатацията от РИОСВ - Стара Загора, са стартирали 2 административно-наказателни процедури срещу двете фирми. Росица РАДНЕВА

   

0 коментарa

Виж още