"Комисията по безопасност на движението" на Община Стара Загора заседава вчера

"Комисията по безопасност на движението" на Община Стара Загора заседава вчера

Няколко решения бяха взети на първото за годината заседание на Комисията по безопасност на движението, което се проведе вчера в Община Стара Загора. Заседанието бе ръководено от заместник-кметът Белчо Белчев. По молбата от Председателя на РО на слепите и глухите в гр.Стара Загора относно обезопасяване на пътя в с.Богомилово с цел безпрепятственото преминаване на живущите в селото хора с увредено зрение, комисията излезе с предложение да бъде поставен пешеходен светофар с бутон на пътя, където пресичат хората с увредено зрение. По молбата отново от Председателя на РО на слепите и глухите гр.Стара Загора, относно облекчаване пътуването на хората с увреждания по градски транспорт. Комисията припомня, че съгласно Решение № 634, Протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Стара Загора, проведено на 26.11.2009 год. лица със 71 или над 71 % намалена работоспособност над 70 години и с постоянна адресна регистрация в гр.Стара Загора, с размер на пенсията до 250 лв., ползват : Билет за пътуване с 50 % намаление от стойността на редовната цена на билета във вътрешноградски транспорт, срещу представена годишна карта по образец. Правото на пътуване се доказва с карта от 1,50 лв., издадена от „Автобусни превози” ООД и „Тролейбусни превози” ЕООД, след представяне на лична карта, снимка и документ, удостоверяващ размера на получаваната пенсия. Ще бъде извършен оглед на място от комисията и ще бъде взето решение по целесъобразност по молбата на гражданка от Стара Загора, живуща на ул.”Антон Марчин”№ 50 - относно отваряне подходът от ул.”Антон Марчин” към ул.”Подп.Калитин”;. Комисията не приема предложението от директора на VІІ ОУ „М.М.Кусев” гр.Стара Загора за изграждане на изкуствени неравности върху платното за движение пред училището.Уличната маркировка в района на училището се поддържа и освежава периодично. Осигурено е полицейско присъствие в часовете на отиване и връщане на учениците на и от училище. При финансова възможност от страна на общината ще бъде поставен пешеходен светофар. За своеволното паркиране на МПС от двете страни на ул.”М.Кавалджиев” ще трябва да се сигнализират органите на КАТ. Комисията дава съгласие за изместване на съществуваща автобусна спирка, намираща се на ул.”Хан Аспарух” като преместването бъде за сметка на МОЛ „Галерия”.

   

0 коментарa

Виж още