"Мини Марица-изток" ЕАД гони върхово постижение

"Мини Марица-изток" ЕАД гони върхово постижение

Очаквам да приключим годината с добив над 24.5 млн. тона въглища, заяви на пресконференция изп. директор на "Мини Марица-изток" ЕАД инж. Иван Марков. "Това би било едно от върховите постижения на дружеството, но добивът зависи не само от нас, а и от пазара", коментира той. Към 22 септември са добити 16.6 млн. тона въглища, с 1.1 млн. тона над предвиденото в бизнес-плана за периода. Откривката възлиза на 69 млн. куб. м земна маса - 1.2 млн. куб. м над планираното. Деветмесечният план бе изпълнен още на 15 септември. Годишната програма предвижда да бъдат добити 23.1 млн. тона въглища и да бъдат изкопани, насипани и транспортирани 95 млн. куб. м земна маса. По план върви и подготовката за зимата, в график е работата по транспортната и технологичната механизация, има още малко работа по водоотлива, каза още изп. директор. До месец предстои технологичното изместване на гуменотранспортна лента в рудник "Трояново 3". Благодарение на преустройството само от разходи за еленергия годишно ще се спестяват 3-4 млн. лева.

   

0 коментарa

Виж още