"Мини Марица-изток" ЕАД разработи цялостна програма за здравна рехабилитация и възстановяване на работещите в дружеството

"Мини Марица-изток" ЕАД разработи цялостна програма за здравна рехабилитация и възстановяване на работещите в дружеството

За всеки от 7500-те служители ще бъде осигурена 5-дневна програма на Старозагорските минерални бани, която включва комплекси и процедури, укрепващи здравето и подобряващи тонуса. Най-голямото дружество за открит въгледобив в България разполага с четири почивни бази: на Старозагорските минерални бани, във Велинград, Несебър и Главан. Общият им капацитет е около 700 легла. Дни преди професионалния празник на миньорите - 18 август, Съветът на директорите на „Мини Марица-изток" на свое заседание на 7 август взе решение основните месечни заплати да се увеличат средно с 15,5%. Повишението влиза в сила от 1 юли 2008 г. и е в следствие на добрите финансово-икономически резултати, постигнати от дружеството. Разпределението на средствата ще бъде извършвано съгласно действащите вътрешни правила за работната заплата. "Мини Марица-изток" има сключени договори за допълнително пенсионно осигуряване и допълнително здравно осигуряване за всеки свой служител. Като социално ангажирана компания в случай на сериозно заболяване "Мини Марица-изток" подпомага безвъзмездно своите служители. Работещите в минното дружество получават и допълнителни празнични бонуси за Коледа, Нова година, Великден, 8-ми март, Деня на миньора. "Мини Марица-изток" отделя сериозни средства за кариерното развитие на служителите си, като наред с предоставените възможности за повишаване на квалификацията осигурява и обучение по чужд език. За 2008 г. дружеството планира да обучи 2349 служители. През миналата година 2012 работници и служители от дружеството преминаха различни курсове и квалификации.

   

0 коментарa

Виж още