"Независимо дете" и в Казанлък

"Независимо дете" и в Казанлък

Театрална постановка ще реализират в следващите 6 месеца децата от казанлъшкото сдружение “Бъдеще за децата с увреждания”. Детският театър ще е по разработката наСдружението "Независимо дете" на Фондация “ Помощ за благотворителността в България”. Казанлъшката разработка на Сдружението за деца с уврежданияе класирана първа от общо 5 одобрени и 25 кандидатствали за финансиране проекта в тази фондация. Спечелената разработка е по проект “ Терапевтичен театър за деца” и е на стойност 2 хиляди лева. С тези средства младите таланти от сдружението ще трябва да успеят да покажат и артистичните си умения, съчетани с терапия. В подготовката на спектакъла, който ще е факт презмарт догодина, активно ще участва и Мария Донева, създала терапевтичния театър в Радневската болница. Преди месец спектакъла й бе показан в Казанлък и впечатли силно публиката. Спечеленият проект "Независимо дете" е поредният, получил финансиране от различни НПО-та проект на казанлъшкото сдружение през тази година. Преди него бе одобрен друг проект на Сдружението за деца с увреждания за създаване на тъкачна работилница. По проекта бяха спечелени машини и суровини за създаване на малък тъкачен цех. Реализацията на проекта засега обаче се проваля заради липсата на общинско помещение за целта. Над 60 са младежите с увреждания в Казанлък, които на практика остават в социална изолация след навършването на 18-та им година.Подобна работилница би осмислила живота им.

   

0 коментарa

Виж още