SMS-и докладват оценките и поведението на ученици в Банско

SMS-и докладват оценките и поведението на ученици в Банско

Иновациите в учебния процес намериха пореден израз в работата на педагогическия колектив в СОУ ”Неофит Рилски” - Банско. С цел модернизиране и оптимизиране на работата на педагозите с ученици и родители се въвежда електронен дневник. Училището е едно от първите в региона, което пристъпва към тази мярка. Под ръководството на Ваня Янчовичина – ръководител компютърни кабинети, бе проведен обучителен курс за учителите. Класните ръководители въвеждат даните и получените да сега оценки. Започва проучване за това как родителите да бъдат информирани за оценките и поведението на децата си – чрез SMS, по е- mail или чрез обаждане.

   

0 коментарa

Виж още